Υπηρεσίες

SERVICE
Επισκευή και συντήρηση κινητήρα με γνήσια ή εφάμιλλα ανταλλακτικά και σύμφωνα με το μοντέλο του κάθε αυτοκινήτου.

Έλεγχος Ηλ/ών Συστημάτων
Έλεγχος παντός είδους ηλεκτρονικής εγκατάστασης του οχήματος ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Συντήρηση A/C
Πλήρης έλεγχος, συντήρηση και επισκευή σε σύστημα clima A/C και συστήματα ψύξης - θέρμανσης του κινητήρα, service A/C, φρέον, καθαρισμός κυκλώματος

Διαγνωστικός Έλεγχος
Έλεγχος με διαγνωστικές συσκευές για κάθε ηλεκτρική πηγή του οχήματος σε επίπεδο αντιπροσωπείας, για τη διάγνωση βλαβών του κινητήρα.

Έκτακτα γεγονότα
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απρόβλεπτης μηχανικής ή ηλεκτρικής βλάβης του οχήματός σας, το όχημα μπαίνει με προτεραιότητα και χωρίς ραντεβού στον έλεγχό μας.

Προετοιμασία - Έλεγχος ΚΤΕΟ
Έλεγχος στους τομείς καυσαερίων, σύστημα διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία προκειμένου να είναι το όχημα σας έτοιμο.

Έλεγχος Συστήματος Διεύθυνσης
Πλήρης έλεγχος του εμπρόσθιου συστήματος διεύθυνσης για την εξασφαλισμένη ασφάλεια του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Εποχικός Έλεγχος
Χειμερινός-Ανοιξιάτικος-Καλοκαιρινός-Φθινοπωρινός, στις αρχές του πρώτου μήνα κάθε εποχής.